RealEdu logo

Χρηματοδότηση σπουδών

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη λήψη φοιτητικής χρηματοδότησης

Φοιτητικό δάνειο δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις. Αν για παράδειγμα φοιτητής επιλέξει κάποιο από τα πανεπιστήμια της Σκωτίας, τότε η φοίτηση είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Εξαιρετικά οικονομική αποδεικνύεται και η περίπτωση της Ουαλίας. Το κόστος για τα δίδακτρα είναι μόνο £4.500, το φοιτητικό δάνειο καλύπτει πλήρως αυτό το ποσό και είναι εξασφαλισμένο για όλους τους φοιτητές που θα γίνουν αποδεκτοί.

Για το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο τα δίδακτρα των πανεπιστημίων ορίζονται στην κλίμακα από £6.000 έως £9.000 ετησίως. Η αντιστοιχία σε ευρώ είναι περίπου €7.000 έως €10.000. Συνήθως τα προπτυχιακά προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία είναι τριετή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας Έλληνας φοιτητής αναμένεται να λάβει από €27.000-30.000 για το διάστημα των προπτυχιακών σπουδών του.

Όλοι οι σπουδαστές μπορούν εύκολα να καλύψουν τα δίδακτρά τους με τη λήψη κρατικού δανείου. Το δάνειο δίνεται άμεσα σε όλους τους σπουδαστές με την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Η αποπληρωμή του δανείου θα αρχίσει να γίνεται από τη στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημίου εργάζεται και λαμβάνει ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από £21.000 (€24.000). Σε περίπτωση που ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο και αυτό μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαγράφεται.

Ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης του δανείου σε περίπτωση που ο απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει παραπάνω από £21.000 υπολογίζεται με το 9% των χρημάτων που λαμβάνει πάνω από το όριο αυτό. Π.χ. Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει £24.000 τον χρόνο, τότε η ετήσια δόση είναι το 9% των £3.000 (της διαφοράς δηλαδή των £24.000 – £21.000). Έτσι η ετήσια δόση σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μόλις £270 (£22 τον μήνα)!

Αξίζει τα τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το συνολικό κόστος σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπερβαίνει το κόστος σπουδών ενός Έλληνα σπουδαστή που η έδρα φοίτησής του είναι μακριά από τη μόνιμη κατοικία του. Σε αυτή την περίπτωση αξίζει και με το παραπάνω να επιλέξει κάποιος τα πανεπιστήμια τςη Μεγάλης Βρετανίας, όχι μόνο για το κύρος που απολαμβάνουν διεθνώς, αλλά κυρίως για τις εξασφαλισμένες προοπτικές επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης που προσφέρουν.

Στατιστικώς έχει αποδειχθεί ότι τα μεταπτυχιακά στη Μεγάλη Βρετανία θεωρούνται διεθνώς τα πιο αξιόπιστα προγράμματα σπουδών. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία αποτελούν τον κύριο όγκο των Ελλήνων που φεύγουν στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές ισχύουν οι ίδιοι οικονομικοί όροι με τα προπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η πλήρη χρηματοδότηση των σπουδών με τη μορφή φοιτητικού δανείου.

Το υψηλότερο λαμβανόμενο ποσό για ένα μεταπτυχιακό δάνειο είναι στις £11.222. Μπορεί κάποιος να δανειστεί λιγότερα χρήματα από αυτά, αλλά όχι περισσότερα. Βασικοί οικονομικοί όροι για το δάνειο είναι οι ακόλουθοι:

• Δίνεται δάνειο μέχρι και του ποσού που έχει οριστεί από τον αρμόδιο Οργανισμό
• Οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας στους φοιτητές
• Το δάνειο θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους

Όχι, οι £11.222 είναι το υψηλότερο ποσό που μπορείς να δανειστείς όσον αφορά ένα μεταπτυχιακό δάνειο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να δανειστείς τόσα πολλά. Κατώτατο ποσό δανείου δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν όμως να δανειστεί κανείς ένα μικρότερο ποσό για να καλύψει όποιες ανάγκες κατά την κρίση του.

Ναι! Τα νέα μεταπτυχιακά δάνεια υπόκεινται σε κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία βασίζονται στην ηλικία, στην εθνικότητα και στην κατοικία.

Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει υπάρξει κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την αρχή του πτυχίου του. Ως φοιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ενδιαφερόμενος είναι υποκείμενος στην ίδια προσφορά δανείου και αποπληρωμής όπως και οι εγχώριοι Βρετανοί υποψήφιοι.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοί να λαμβάνουν το δάνειο για ένα μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμια της Αγγλίας μόνο. Αυτό περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κανονικής φοίτησης αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Εξαιρέσεις μπορεί να εφαρμοστούν (π.χ. για λήψη δανείου στη Σκωτία) εάν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας τρία χρόνια πριν την αρχή των σπουδών του. Εάν ισχύει αυτό, θα θεωρηθεί ως ένας φοιτητής που έχει έδρα την Αγγλία και θα μπορεί να πάρει δάνειο για να σπουδάσει οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να μπορείς να είσαι δικαιούχος για ένα μεταπτυχιακό δάνειο, θα πρέπει να είσαι κάτω των 60 στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους που καλείσαι να ξεκινήσεις το μεταπτυχιακό σου.

Δυστυχώς όχι. Ο βασικός στόχος των νέων δανείων είναι να διευρύνουν την πρόσβαση στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μπορέσει να σπουδάσουν για την κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού. Οπότε, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου δεν μπορούν να προβούν στη λήψη του δανείου.

Ναι. Όλα τα διδασκόμενα, ερευνητικά και επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μεταπτυχιακό δάνειο. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα MBA προγράμματα.
Λάβετε υπ όψιν, πάντως, ότι το συνολικό κόστος ενός ΜΒΑ προγράμματος θα είναι συχνά υψηλότερο από τις £11.222 που είναι το ανώτατο διαθέσιμο ποσό μέσω του μεταπτυχιακού δανείου.

Ναι. Το MPhil (μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας) θεωρείται ένα μεταπτυχιακού-επιπέδου ερευνητικό πτυχίο, επιπέδου 7, του Βρετανικού πλαισίου πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα για δάνειο για τα MPhil.

Σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τα “μεμονωμένα” MPhils. Εάν κάποιος εγγραφεί ως MPhil φοιτητής με την πρόθεση να συνεχίσει σε επίπεδο PhD, δεν μπορεί να λάβει το μεταπτυχιακό δάνειο.

Η κυβέρνηση προσφέρει το δάνειο ως «συνεισφορά στο κόστος ενός επιλεγμένου μεταπτυχιακού πτυχίου». Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το δάνειο για την πληρωμή των διδάκτρων ή για τα έξοδα διαμονής ή για οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο για τη διευκόλυνση του μεταπτυχιακού. Στην πράξη πάντως οι £11.222, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό, συνήθως είναι συνήθως αρκετό για να καλύψει τα δίδακτρα σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Όχι, δεν επηρεάζει κάτι τέτοιο τη χορήγηση μεταπτυχιακού δανείου. Μπορείς να κάνεις αίτηση ανεξάρτητα από το παρόν σου εισόδημα ή τις αποταμιεύσεις σου.

Όχι, η απόφαση προσφοράς μεταπτυχιακού δανείου δεν βασίζεται σε προσωπική πιστωτική αξιολόγηση ή το πιστωτικό ιστορικό. Η μόνη εξαίρεση υπάρχει εάν κάποιος φοιτητής παρουσιάζει καθυστέρηση με τις οικονομικές συνεισφορές του ως προς τον οργανισμό χρηματοδότησης μεταπτυχιακών δανείων για ένα ήδη υπάρχον δάνειο προπτυχιακών σπουδών.

Ναι. Το καινούριο σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μια προσιτή λύση για τους φοιτητές εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Το δάνειο σας θα τμηθεί και θα δοθεί σε τρεις δόσεις ανά ακαδημαϊκό έτος:

• Φοιτητές σε ένα έτους, πλήρους απασχόλησης, μεταπτυχιακού προγράμματος θα λάβουν £11.222 σε τρεις δόσεις. Αυτές θα χωριστούν σε 33%, 33% and 34% του συνολικού δανειζόμενου ποσού.
• Φοιτητές σε μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, θα λάβουν £5.000 το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος του προγράμματος τους, το οποίο ποσό πρόκειται να πληρωθεί ανά τρεις δόσεις τον χρόνο.

Οι πληρωμές των δόσεων του δανείου θα γίνουν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ανταποκριθεί στα δίδακτρα και σε άλλα έξοδα όπως αυτός κρίνει. Θα λάβει την πρώτη δόση της πληρωμής του δανείου του όταν το πανεπιστήμιο επιβεβαιώσει την εγγραφή και την παρακολούθηση των σπουδών.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για ένα δάνειο χωρίς να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να ανοίξει εκεί έναν έπειτα.

Η πληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου υπόκειται σε επιβεβαίωση παρακολούθησης η οποία παρέχεται από το κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι δόσεις του δανείου θα σταματήσουν αν φύγει ο φοιτητής από το πρόγραμμα νωρίς ή μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για λήψη μεταπτυχιακού δανείου (μεταφορές μεταξύ κατάλληλων προγραμμάτων μπορεί να επιτραπούν). Αν κάποιος φύγει από το πρόγραμμα νωρίς, είναι ακόμα υπεύθυνος για το δάνειο και πρέπει να αποπληρώσει οποιοδήποτε ποσό έχει δανειστεί.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης ελαστικούς όρους αποπληρωμής ακολουθώντας προτάσεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.

Οι βασικοί όροι αποπληρωμής για το μεταπτυχιακό δάνειο είναι οι εξής:

• Η αποπληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου ξεκινά να πραγματοποιείται από την χρονική στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημιακού ιδρύματος λαμβάνει ως ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από £21.000 (δηλαδή περίπου €24.000).
• Όταν ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο.
• Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και το ετήσιο εισόδημά του είναι παραπάνω από £21.000 θα πρέπει να πληρώσει το 6% της διαφοράς πάνω από το όριο των £21.000. Π.χ. εάν μια χρονιά ένας απόφοιτος λάβει ετήσιο εισόδημα £24.000 τότε η ετήσια δόση θα υπολογιστεί ως το 6% των £3.000 δηλαδή της διαφοράς από το £21.000. Με αυτόν τον τρόπο η ετήσια δόση θα είναι £180 (£15 τον μήνα)!

Ναι. Το ισχύον μεταπτυχιακό δανειστικό πλάνο είναι σχεδιασμένο πάνω στην αρχή ότι οι αποδέκτες θα εξοφλήσουν τα δάνεια τους εξ ολοκλήρου. Αυτό αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην οικονομική αξία ενός μεταπτυχιακού και τη μέλλουσα κερδοφόρα δύναμη των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το φοιτητικό δάνειο θα παραγραφεί μόνο μετά από την πάροδο 30 ετών και εφόσον αποδειχθεί ότι ο απόφοιτος αδυνατεί να το αποπληρώσει.

wpChatIcon