RealEdu logo

Σπουδές στην Αγγλία

Ποτέ πριν η Αγγλία δεν ήταν τόσο κοντά

Υπηρεσίες Real Foundation

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ένας εντεταλμένος και έμπειρος ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί την όλη διαδικασία, καθοδηγεί το μαθητή σε κάθε του βήμα και συμβουλεύει ως προς την επιλογή του σωστού προγράμματος και τους κατάλληλου πανεπιστημίου.

Αιτήσεις

Ο σύμβουλος συμπληρώνει τις σχετικές αιτήσεις σε συνεργασία με τον υποψήφιο φοιτητή, αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα, μελετάει και αναλύει τις απαντήσεις του εκάστοτε πανεπιστημίου.

Έγγραφα

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών ή κάποιο επίσημο φορέα, αναλαμβάνει τη μετάφραση όλων των σχετικών εγγράφων (απολυτήριο, πτυχίο), τη σύνταξη και μετάφραση συστατικών επιστολών, την αίτηση φοιτητικής εστίας και την ενημέρωση των πανεπιστημίων.

Σπουδές με συγκριτικό πλεονέκτημα

Επενδύστε στο μέλλον σας σπουδάζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο

15 λόγοι για να σπουδάσετε στην Αγγλία

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Real Foundation μπορεί να σας εγγυηθεί:

Παροχή φοιτητικού δανείου/υποτροφίας
Εξασφάλιση φοιτητικής εστίας μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου καθώς και σημαντικές εκπτώσεις σε κόστος στέγασης, σίτισης και μετακινήσεων
Συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό για την επιλογή των κατάλληλων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες, επιθυμίες και δυνατότητες του μαθητή
Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών για όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (απολυτήριο, συστάσεις)
Προγράμματα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας (IELTS, Toefl, GMAT)
Βοήθεια στη σύνταξη και προετοιμασία των απαραίτητων συστατικών επιστολών
Προγράμματα θερινών σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο ‘summer courses’ με στόχο τη βελτίωση ή ακόμα και τελειοποίηση της αγγλικής γλώσσας
Συνεχής παρακολούθηση της όλης διαδικασίας των αιτήσεων από εξειδικευμένο σύμβουλο σπουδών με προσωπική εμπειρία σπουδών και διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο

To Real Foundation ως εξουσιοδοτημένο κέντρο UCAS μπορεί να σας εγγυηθεί τη σίγουρη αποδοχή σας από τα βρετανικά πανεπιστήμια, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία που ορίζει ο φορέας UCAS για όλους τους Ευρωπαίους υπηκόους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο κάθε υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα της πλήρης κάλυψης των σπουδών του στα βρετανικά πανεπιστήμια με τη μορφή φοιτητικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δάνειο αυτό ανέρχεται στο ποσό των περίπου 28.000£ για προπτυχιακά προγράμματα και 10.000£ για μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο δανειολήπτης φοιτητής καλείται να αποπληρώσει το δάνειο αυτό μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, αν και εφόσον το εισόδημα από την εργασία του του το επιτρέπει. Σε αυτή την περίπτωση καλείται να αποπληρώσει ακριβώς το ποσό που του κατεβλήθη για τις σπουδές του χωρίς επιπρόσθετους τόκους.

Αν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, το φοιτητικό δάνειο παραγράφεται σε βάθος χρόνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας Έλληνας φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να σπουδάσει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας επιλέξει χωρίς να πληρώσει απολύτως τίποτα για δίδακτρα.

To Real Foundation ακολουθεί ακριβώς τη διαδικασία που ορίζεται από το UCAS και ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω πέντε βήματα/στάδια που ακολουθούνται:

1) Συνάντηση με εντεταλμένο ακαδημαϊκό σύμβουλο, πλήρως καταρτισμένο στην πολιτική και τις διαδικασίες του UCAS. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υποψήφιος φοιτητής, με ή χωρίς τους κηδεμόνες του, μπορεί να ενημερωθεί πλήρως για την περαιτέρω διαδικασία και να εκφράσει την προτίμησή του πάνω στο αντικείμενο των σπουδών του. Στη συνέχεια καλείται να επιλέξει πέντε (5) πανεπιστήμια στα οποία θα προτιμούσε να φοιτήσει ανάλογα με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα ή τις ακαδημαϊκές του προτιμήσεις.

2) Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος υποβάλει αιτήσεις στα πέντε πανεπιστήμια επιλογής του φοιτητή προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα.

3) Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος ενημερώνει το φοιτητή για τα αποτελέσματα των αιτήσεων του και συσκεκριμένα από ποιά και πόσα πανεπιστήμια έχει γίνει αποδεκτός. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πανεπιστήμια έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, τότε ο φοιτητής καλείται να επιλέξει αυτό που κατά την κρίση του ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και προτιμήσεις του.

4) Μόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής ενός και μόνο πανεπιστημίου, ο ακαδημαϊκός σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη της εξασφάλισης της κατάλληλης στέγης για το φοιτητή είτε σε χώρους του πανεπιστημίου (Halls of Residence) είτε σε ιδιωτικά καταλύμματα (Private Sector Housing) τα οποία συνεργάζονται με το κατάλληλο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά η εύρεση του κατάλληλου χώρου διαμονής σηματοδοτεί και το τέλος της διαδικασίας των αιτήσεων.

5) Ο ακαδημαϊκος σύμβουλος παραδίδει στον υποψήφιο φοιτητή γραπτή επιστολή (letter of acceptance) που επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει αποδεκτός από το πανεπιστήμιο της επιλογής του. Στη συγκεκριμένη επιστολή δηλώνεται επίσης πότε ακριβώς ο φοιτητής καλείται να παρουσιαστεί στο πανεπιστήμιο αλλά και στο χώρο διαμονής του προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα των σπουδών του.

Nαι, είναι εξασφαλισμένη η εισαγωγή για κάθε μαθητή/φοιτητή που έχει ελληνική υπηκοότητα σε ένα τουλάχιστον βρετανικό πανεπιστήμιο, με βάση το εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης κάθε Ευρωπαίος πολίτης δικαιούται πλήρη χρηματοδότηση των σπουδών του σε μορφή φοιτητικού δανείου το οποίο καλείται να αποπληρώσει μετά το πέρας των σπουδών του, αν και μόνο η αμοιβή από την εργασία του κριθεί ικανοποιητική. Σε αυτή την αμοιβή δεν συνυπολογίζεται καθόλου η προσωπική του περιουσία, το μηνιαίο εισόδημα ή η περιουσία των γονέων/κηδεμόνων του.

Το Real Foundation βρίσκεται δίπλα στον μαθητή από τη στιγμή της πρώτης συνάντησης μέχρι και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, δηλαδή την εξασφάλιση του φοιτητικού δανείου και την κατοχύρωση της φοιτητικής εστίας. Εντεταλμένος και έμπειρος σύμβουλος παρακολουθεί την όλη διαδικασία, καθοδηγεί το μαθητή σε κάθε του βήμα και συμβουλεύει ως προς την επιλογή του σωστού προγράμματος/πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα, μελετάει και αναλύει τις απαντήσεις του εκάστοτε πανεπιστημίου και ενημερώνει αντίστοιχα το μαθητή ή τους κηδεμόνες του. Επίσης σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, το υπουργείο εξωτερικών ή κάποιο επίσημο φορέα αναλαμβάνει τη μετάφραση όλων των σχετικών εγγράφων (απολυτήριο, πτυχίο) τη σύνταξη και μετάφραση των συστατικών επιστολών, την αίτηση φοιτητικής εστίας και την ενημέρωση των πανεπιστημίων όσον αφορά την τελική επιλογή του μαθητή.

wpChatIcon